e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啟明 khải minh
♦Mở ra cho sáng.
♦Giáo dục dành cho người mù.
♦Một tên chỉ ngôi sao Mai. § Chính là Kim Tinh . Sáng sớm hiện ra ở phương đông gọi là Khải Minh , chiều tối hiện ra ở phương tây gọi là Trường Canh . Còn có những tên khác như: Thái Bạch , Thái Bạch Kim Tinh , Thái Bạch Tinh .