e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啟報 khải báo
♦Xin chỉ thị của cấp trên.