e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孝友 hiếu hữu
♦Hết lòng với cha mẹ và hòa thuận với anh em. ◇Thi Kinh : Hầu thùy tại hĩ, Trương Trọng hiếu hữu , (Tiểu Nhã , Lục nguyệt ) Vậy có ai ở đó (trong số khách đến dự), Có Trượng Trọng là người hiếu hữu.