e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

好動 hiếu động
♦Ưa thích hoạt động, không thể ngồi yên. ★Tương phản: nhàn tĩnh , trầm tĩnh , ái tĩnh , văn tĩnh .