e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

夏至 hạ chí
♦Tên thời tiết, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 6 dương lịch, ngày đó dài nhất trong năm.