e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

奸雄 gian hùng
♦Kẻ có tài mà xảo trá. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thiệu viết: Tử trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng dã. Tháo văn ngôn đại hỉ : , . (Đệ nhất hồi) (Hứa) Thiệu nói: Anh là bề tôi giỏi của đời trị và gian hùng của đời loạn. (Tào) Tháo nghe nói cả mừng. Cũng viết là .