e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

單思病 đơn tư bệnh
♦Trong tình yêu trai gái, chỉ một bên thương nhớ bên kia. § Cũng gọi là đơn tương tư . ◇Thông tục thường ngôn sơ chứng : Tha lai tưởng nhĩ, nhĩ bất khứ tưởng tha, khởi bất thị đơn tư bệnh? , , ? (Y bệnh , Đơn tư bệnh dẫn tứ tiết kí kịch ).