e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大體 đại thể
♦Nghĩa lí trọng yếu, đạo lí quan hệ tới đại cục. ◇Sử Kí : Bình Nguyên Quân, phiên phiên trọc thế chi giai công tử dã, nhiên vị đổ đại thể , , (Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện ) .
♦Tổng quát, đại khái, đại lược.
♦Lòng dạ, tâm. ◇Mạnh Tử : Tòng kì đại thể vi đại nhân, tòng kì tiểu thể vi tiểu nhân , (Cáo tử thượng ).