e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

吹飯 xuy phạn
♦Thổi cơm, nấu cơm.