e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哲人 triết nhân
♦Bậc hiền minh trí tuệ xuất chúng. ◇Lễ Kí : Thái San kì đồi hồ? Lương mộc kì hoại hồ? Triết nhân kì uy hồ? (Đàn cung thượng ) Núi Thái sụt lở rồi sao? Cây tốt hủy nát rồi sao? Người hiền triết sắp chết mất rồi ư?