e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哲理 triết lí
♦Nguyên lí, đạo lí về vũ trụ và nhân sinh.