e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哲學 triết học
♦Theo quan điểm tây phương, triết học là môn học nghiên cứu về nguyên lí của vũ trụ và nhân sinh. Theo quan niệm đông phương, triết học thiên về đạo đức, thực hiện lí tưởng nhân cách. ☆Tương tự: hình nhi thượng học , huyền học .