e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

升沉 thăng trầm
♦Lên cao và xuống thấp.
♦Chỉ sự gặp may hoặc không may. ◇Nguyên Chẩn : Vinh nhục thăng trầm ảnh dữ thân, Thế tình thùy thị cựu Lôi Trần , (Kí Lạc Thiên ) Vinh nhục may rủi như bóng với hình, Tình đời có ai được như hai người bạn thắm thiết Lôi (Nghĩa) và Trần (Trọng) ngày xưa.
♦Chỉ sự thay đổi ở đời.
♦Chỉ hoạn đồ thăng giáng cùng đạt.
♦Khen chê, bao biếm.