e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

史體 sử thể
♦Lối chép sử. Ngày xưa, chia làm hai thể: biên niên và kỉ sự.