e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

哨所 tiêu sở
♦Nơi đóng binh.