e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

劣項 liệt hạng
♦Hạng kém, xấu.