e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包羞忍恥 bao tu nhẫn sỉ
♦Chịu đựng điều hổ thẹn, nhịn nhục điều nhuốc nhơ.