e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包羞 bao tu
♦Nhẫn chịu hết những việc sỉ nhục xấu hổ. ◇Đỗ Phủ : Thắng bại binh gia sự bất kì, Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi , (Đề Ô giang đình ) Thắng hay thua đối với binh gia là chuyện không ước định được, Biết nhẫn chịu hết những sự việc sỉ nhục xấu hổ, đó mới là bậc làm trai.