e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

同病 đồng bệnh
♦Mắc phải cùng một chứng bệnh. ◇Hàn Phi Tử : Dữ tử nhân đồng bệnh giả, bất khả sanh dã , (Cô phẫn ).
♦Cùng gặp phải một cảnh ngộ không may. ◇Đỗ Phủ : Thoán thân lai Thục địa, Đồng bệnh đắc Vi Lang , (Tống Vi Lang ti trực quy thành đô ).
♦Chỉ người cùng gặp cảnh ngộ giống nhau. ◎Như: đồng bệnh tương liên .
♦Có cùng khuyết điểm tương tự.