e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁當 đinh đang
♦Trạng thanh: Leng keng, loong coong (tiếng động do đồ vật bằng kim loại, sứ, ngọc, đá. khua chạm phát ra).