e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包羅 bao la
♦Bao quát, bao gồm hết cả. ◇Triệu Kì : Trứ thư thất thiên... bao la thiên địa, quỹ tự vạn loại ... , (Mạnh Tử đề từ ) Biên soạn bảy bộ sách... bao quát thiên hạ, xếp đặt tổng hợp muôn thứ.