e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包用 bao dụng
♦Bảo đảm dùng được (có hiệu lực sử dụng) trong một thời gian nhất định. ◎Như: giá đài cơ khí bao dụng tam niên, nhược hữu vấn đề, bổn công ti tương phụ toàn trách , , .