e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

名都 danh đô
♦Thành thị có tiếng.