e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

包容 bao dong
♦Khoan dung, khoan thứ. ◇Hán Thư : Thượng bất khoan đại bao dong thần hạ , tắc bất năng cư thánh vị , (Ngũ hành chí hạ ).
♦Dung nạp. ◇Lí Đông Dương : Thảo mộc hữu tình giai trưởng dưỡng, Càn khôn vô địa bất bao dong , (Đại Hành hoàng đế vãn ca từ ).