e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

免喪 miễn tang
♦Hết tang cha mẹ, cởi bỏ tang phục.