e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

凋謝 điêu tạ
♦Héo tàn.
♦Suy sụp.