e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽言 ngụy ngôn
♦Nói dối, nói chuyện hư dối. ◇Vương Sung : Thật bất dục vãng, chí động phát ngôn, thị ngụy ngôn dã , , (Luận hành , Vấn Khổng ).
♦Lời nói giả dối, giả tạo.