e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽學 ngụy học
♦Cái học giả dối, để lừa gạt người khác.