e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽君子 ngụy quân tử
♦Người quân tử giả mạo, làm ra vẻ người tốt để lừa gạt người khác. ◇Tào Ngu : Nhĩ phụ thân thị đệ nhất cá ngụy quân tử. Tha tòng tiền tựu dẫn dụ quá nhất cá hạ đẳng nhân đích cô nương . (Lôi vũ , Đệ nhị mạc).
♦Tên một vở kịch của Molière (Pháp, 1622-1673): Tartuffe. Nhân vật này còn gọi là ngụy thiện giả .