e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偽名 ngụy danh
♦Tiếng xấu, ác danh. ◇Khuất Nguyên : Chúng sàm nhân chi tật đố hề, Bị dĩ bất từ chi ngụy danh , (Cửu chương , Ai Dĩnh ).
♦Giả danh, mạo danh.