e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

依次 y thứ
♦Theo thứ tự. ◇Hồng Lâu Mộng : Tập Nhân vi tiên, đoan tại thần thượng cật liễu nhất khẩu, dư y thứ hạ khứ, nhất nhất cật quá , , , (Đệ lục tam hồi) Tập Nhân nhấp môi uống trước, sau đó theo thứ tự, ai cũng uống hết.