e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

窮丁 cùng đinh
♦Người bần hàn.