e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

于歸 vu quy
♦Con gái về nhà chồng. ◇Ấu học quỳnh lâm : Nữ giá viết vu quy, nam hôn viết hoàn thú , (Hôn nhân loại ) Gái lấy chồng gọi là vu quy, trai lấy vợ gọi là hoàn thú.