e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傳令 truyền lệnh
♦Truyền đạt mệnh lệnh.