e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

到底 đáo để
♦Tới đáy, tới đầu. ◇Cựu Đường Thư : Tự đầu thạch tỉnh trung, phi đáo để bất chỉ , (Lí Bột truyện ) Giống như ném đá xuống giếng, không tới đáy thì không ngừng lại.
♦Tới cùng, tới hết. ◇Văn minh tiểu sử : Đề khởi bút lai, tiên bả Kim tử hương đích quyển tử liên quyển đáo để , (Đệ nhị tứ hồi).
♦Trước sau, thủy chung. ◎Như: ngã đối đãi nãi, đáo để thị nhất dạng đích , .
♦Tất cánh, cứu cánh, mục đích, tóm lại. ◇Hồng Lâu Mộng : Cô nương đáo để thị hòa ngã bạn chủy, thị hòa nhị da bạn chủy ni? , (Đệ tam thập nhất hồi) Chị (tóm lại, nói cho cùng) cãi nhau với tôi hay là cãi nhau với cậu Hai?
♦Triệt để, thấu suốt. ◇Văn minh tiểu sử : Đáo để sủy ma thuần thục (Đệ tam thập tứ hồi) Suy đoán thấu suốt thành thục.
♦Rút cục, cuối cùng. § Cũng như đáo đầu . ◎Như: đẳng đáo khai diễn tiền nhất phân chung, tha môn đáo để cản lai liễu , .