e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別緒 biệt tự
♦Mối cảm tình lúc chia tay. § Cũng như biệt tình . ◇Lạc Tân Vương : Khúc chung kinh biệt tự, Túy lí thất sầu dong , (Tiễn Lạc Tứ đắc chung tự ).