e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別業 biệt nghiệp
♦Nhà cửa vườn rừng ngoài nhà chính, ở nơi phong cảnh đẹp, để nghỉ ngơi, du ngoạn. § Còn gọi là biệt thự .
♦Phật giáo dụng ngữ: Nghiệp báo riêng từng người, khác với cộng nghiệp .