e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仲春 trọng xuân
♦Tháng thứ hai mùa xuân.