e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仲子 trọng tử
♦Đứa con thứ hai.