e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仲裁 trọng tài
♦Người thứ ba hoặc pháp viện phân xử tranh chấp giữa hai bên. ◎Như: quốc tế trọng tài .