e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仲月 trọng nguyệt
♦Tháng thứ hai trong một mùa.