e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

前朝 tiền triều
♦Đời trước. ◇Nho lâm ngoại sử : Bách đại hưng vong triêu phục mộ, Giang phong xuy đảo tiền triều thụ , (Đệ nhất hồi) Các đời quá khứ hưng vong sáng lại tối, Gió sông thổi ngã cây đời trước.
♦Triều đại quá khứ. ◇Hồng Lâu Mộng : Sử tha nhận đắc kỉ cá tự, kí đắc tiền triều giá ki cá hiền nữ tiện bãi liễu; khước chỉ dĩ phưởng tích tỉnh cữu vi yếu 使, 便; (Đệ tứ hồi) Để cho con gái biết một vài chữ, nhớ một số truyện hiền nữ đời xưa là đủ; cốt chú trọng về thêu thùa canh cửi bếp núc mà thôi.