e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別情 biệt tình
♦Ẩn tình khác, nguyên do khác.
♦Tâm tình lúc chia tay. ◇Bạch Cư Dị : Hựu tống vương tôn khứ, Thê thê mãn biệt tình , 滿 (Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt ) Tiễn vương tôn đi rồi, (Dưới trời mây) ũm thũm đầy những mối tình tự lúc chia li.