e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

復蹈前轍 phục đạo tiền triệt
♦Giẫm lên vết bánh xe đi trước. Tỉ dụ phạm phải cùng lỗi lầm của người đi trước.