e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三思 tam tư
♦Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. ◇Luận Ngữ : Quý Văn Tử tam tư nhi hậu hành. Tử văn chi, viết: Tái, tư khả hĩ . , : , (Công Dã Tràng ) (Quan đại phu) Quý Văn (gặp việc gì cũng) suy nghĩ ba lần rồi mới hành động. Khổng Tử nghe được bảo: Hai lần thôi là đủ rồi.