e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在朝 tại triều
♦Đang làm quan ở triều đình. ◇Đại Tống Tuyên Hòa di sự : Cộng thập lục cá tài tử, thị hữu hiền đức danh vọng đích nhân, phân bố tại triều, nhậm liễu quan chức , , , (Nguyên tập ).