e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剖決 phẫu quyết
♦Phán đoán, quyết đoán. ☆Tương tự: phẫu đoán .