e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伐善 phạt thiện
♦Khoe cái hay, cái tốt của mình. ◇Luận Ngữ : Nhan Uyên viết: Nguyện vô phạt thiện , vô thi lao : , (Công Dã Tràng ) Nhan Uyên thưa: Con không muốn khoe điều hay, kể công lao của con.