e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

人丁 nhân đinh
♦Người con trai thành niên có thể làm việc phục dịch (dùng trong phép thuế ngày xưa). ◇Tân Đường Thư : Tô dung điều chi pháp, dĩ nhân đinh vi bổn 調, (Thực hóa chí nhị ).
♦Nhân khẩu, gia khẩu, số người trong nhà. ☆Tương tự: sanh xỉ . ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ khả tích giá Lâm gia chi thứ bất thịnh, nhân đinh hữu hạn , (Đệ nhị hồi) Chỉ tiếc là dòng thứ nhà họ Lâm không thịnh, con cháu hiếm hoi.
♦Đày tớ, gia bộc. ◇Hồng Lâu Mộng : Lại Đại thiêm phái nhân đinh thượng dạ, tương lưỡng xứ thính viện đô quan liễu , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Lại Đại cắt thêm đày tớ canh đêm, đóng hết các cửa nhà ngoài ở hai phủ.