e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仰毒 ngưỡng độc
♦☆Tương tự: ngưỡng dược .